Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Πρακτκό συγκρότησης Διοικητικόυ Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίαs Αράχθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρακτκό συγκρότησης Διοικητικόυ Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίαs Αράχθου
(Πρ.  1/30 -1-2014 )

Σήμερα Πέμπτη  30 Ιανουαρίου 2014 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκλεγέντες σύμβουλοι, από τη γενική συνέλευση των μελών της 20ης Ιανουαρίου 2014      κ. κ. Σιώτος Κων/νος, Δημητρίου Κώστας, Τόλη Ευγενία, Ντούρος Ιωάννης , Κωσταδήμας Βασίλης,  Πανταζής Γιάννης @  Τζίμας Αποστόλης με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα των μελών του Δ.Σ..
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν οι σύμβουλοι ομόφωνα αποφάσισαν και ψήφισαν ως εξής:
Πρόεδρος: Δημητρίου Κώστας
Αντιπρόεδρος: Κωσταδήμας Βασίλης
Γραμματέας: Ντούρος Ιωάννης
Ταμίας: Τόλη Ευγενία
Μέλος: Σιώτος Κων/νος
Αναπληρωματικά μέλη: Πανταζής Γιάννης @  Τζίμας Αποστόλης.

    Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας 
                                  

  Δημητρίου Κώστας                                              Ντούρος Ιωάννης