Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

«Ασύρματη Επιτήρηση των νερών του Αράχθου»ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
3ης Σεπτεμβρίου 17, Ανατολή Ιωαννίνων


                                                                                                
Δελτίο Τύπου
«Ασύρματη Επιτήρηση των νερών του Αράχθου»

Στις 11-11-2015 και ημέρα Τετάρτη μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου παρευρέθησαν στην ημέρα ελεύθερης πρόσβασης (open day) του έργου « Ασύρματο σύστημα επιτήρησης της ποιότητας των υδάτων στους ποταμούς Άραχθο και Vjose (wwqm-avr)”» μετά από πρόσκληση του αναπλ.καθηγητή του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνο του έργου κ. Μάνθο.
Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου εκτιμά ότι η λειτουργία τέτοιων συστημάτων ενεργεί αποτρεπτικά στην περαιτέρω ρύπανση του ποταμού. Επίσης, προτίθεται να αξιοποιήσει τα μελλοντικά δεδομένα ώστε να εντοπίζει τις εστίες ρύπανσης και να τις επισημαίνει άμεσα στις αρμόδιες αρχές.
Στα πλαίσια της ημέρας ελεύθερης πρόσβασης υπήρξε συζήτηση με μέλη του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. Επιβεβαιώθηκε η κοινή στόχευση για την προστασία του Αράχθου και δόθηκε υπόσχεση για κοινή δράση και συνεργασία.
Τέλος, ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου συγχαίρει ενέργειες, όπως αυτή, που προσβλέπουν στην προστασία των νερών των ποταμών. Ευελπιστεί στην εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο αλλά και από την Πολιτεία. Γιατί η ποιότητα της ζωής μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.