Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

«Πρόδρομες εργασίες στην Γέφυρα Πλάκας»

Δελτίο Τύπου


Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου χαιρετίζει την έναρξη των πρόδρομων εργασιών στην Γέφυρα Πλάκας. Ήδη, έχει δημιουργηθεί παραποτάμια οδός με παράλληλη διευθέτηση της ροής του ποταμού, που επιτρέπει την πρόσβαση στην περιοχή της Γέφυρας. Σκοπός είναι η πραγματοποίηση εδαφολογικών ερευνών και η ανάσυρση κομματιών της γέφυρας. Το γεωτρύπανο έχει ήδη πιάσει δουλειά, ενώ και το πρώτο κομμάτι της Γέφυρας έχει ανασυρθεί. Οι εργασίες αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα για την αναστύλωση της Γέφυρας Πλάκαςλοι περιμένουμε με ανυπομονησία το ερχόμενο καλοκαίρι και την δεύτερη φάση των εργασιών. Ο Σύλλογος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των εργασιών και δηλώνει παρών για να διασφαλίσει τόσο την αναστύλωση της Γέφυρας Πλάκας όσο και την προστασία του Αράχθου.