Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

(Πρ. 2/15-1-2012) ΥΠΟΜΝΗΜΑ 15-1-2012 Θέμα: Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ                                       
  Ιωάννινα 15/01/2012


 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια
               Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο
               Πρόεδρο Βουλής κ.Φίλιππο Πετσάλνικο
               Υπουργό Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
   κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου.
Κοινοπ:  Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά
                Γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος
                κ. Αλέκα Παπαρήγα
                Πρόεδρο Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού
                κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη
                Πρόεδρο ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Αλέξη Τσίπρα
                Βουλευτές Ιωαννίνων & Άρτας
                Δημοτικά Συμβούλια & Δήμαρχοι όμορων Δήμων
    Τοπικό Τύπο

Θέμα:  Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής».
Με το άρθρο 56 του ως άνω Νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε ήδη στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής προβλέπεται να θεσπισθεί νομοθετικά η δυνατότητα κατασκευής του μεγάλου Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) του Αγ. Νικολάου, στον ποταμό Άραχθο, από συγκεκριμένη εταιρεία.
Η ανώνυμη τεχνική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ είχε λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το ΥΠΑΝ το έτος 2001 για το έργο αυτό. Το έτος 2005 έτυχε έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του ΥΗΕ από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Για τη συγκεκριμένη ΕΠΟ γνωμοδότησαν ομοφώνως αρνητικά τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Ιωαννίνων και της Άρτας. Επίσης αρνητικά ετάχθησαν και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της περιοχής, οι κάτοικοι, οι πολιτιστικοί φορείς, οι οργανώσεις της αποδημίας και άλλοι. Σημειωτέον ότι το έργο αυτό απειλεί ευθέως την παρουσία και την υπόσταση της μοναδικής μονότοξης γέφυρας της Πλάκας, τη φυσιογνωμία του όλου τοπίου και τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. Τόσο η άδεια παραγωγής όσο και η ΕΠΟ ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) με την απόφαση 3858/2007.
Η έλλειψη σκοπιμότητας και αναγκαιότητας για την κατασκευή του έργου αυτού ορίστηκε από το «Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» καθώς σε αυτό ρητώς αναφέρεται ότι «δεν συνιστάται η κατασκευή Υδροηλεκτρικών Έργων στον Άραχθο ποταμό».
Και αυτή η σύσταση δεν είναι ούτε αυθαίρετη ούτε αβάσιμη. Προήλθε από την επιστημονική μελέτη, η οποία έλαβε υπόψη όλες τις τεχνοοικονομικές παραμέτρους για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και με βάση αυτή συντάχθηκε το «Πλαίσιο».
Τη νομοθετική εγκυρότητα του «Πλαισίου» το οποίο ορίζει και προβλέπει την ανάγκη μελετημένων και σχεδιασμένων επεμβάσεων στο περιβάλλον, έλαβε υπόψη το ΣΤΕ και ακύρωσε την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.
Με το προτεινόμενο άρθρο 56 του εν θέματι νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ  επιδιώκεται  να ακυρωθούν οι διατάξεις του «Πλαισίου» αλλά και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του εν λόγω έργου. Για την ενίσχυση αυτής της δυνατότητας επιχειρείται να αναγορευτούν σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) τα μεγάλα ΥΗΕ, χαρακτηρισμός ο οποίος δεν ισχύει σε κανένα μέρος του κόσμου. Μόνο τα μικρά ΥΗΕ θεωρούνται ως ανήκοντα στις ΑΠΕ, κι αυτό γιατί τα μεγάλα ΥΗΕ επιφέρουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιχειρείται ακόμη, με το άρθρο 56, να προληφθούν οι όποιες προστατευτικές για τα ποτάμια διατάξεις περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Κατά την άποψή μας το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί «φωτογραφική» διάταξη για να εξυπηρετηθεί το συμφέρον της συγκεκριμένης εταιρείας.
Θεωρούμε ότι θα αποτελέσει σοβαρότατη κατάπτωση του κύρους του κοινοβουλίου η ψήφιση μιας τέτοιας διάταξης.
Επικαλούμενοι την ορθοφροσύνη και το ενδιαφέρον σας για το κύρος και την τιμή των κοινοβουλευτικών θεσμών αιτούμαστε την παρέμβασή σας, ώστε να μην επιτραπεί η απαξίωσή τους και να προληφθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον της περιοχής.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γραμματέας
Κώστας Δημητρίου                                                                Ιωάννης Ντούρος


Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

(Πρ. 1/15-1-2012) Πρακτκό συγκρότησης Διοικητικόυ Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίαs Αράχθου


Σήμερα Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκλεγέντες σύμβουλοι, από τη γενική συνέλευση των μελών της 9ης Ιανουαρίου κ. κ. Καραμπίκας Ηλίας, Δημητρίου Κώστας, Τόλη Ευγενία, Ντούρος Ιωάννης και Κωσταδήμας Βασίλης με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα των μελών του Δ.Σ..
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν οι σύμβουλοι ομόφωνα αποφάσισαν και ψήφισαν ως εξής:
Πρόεδρος: Δημητρίου Κώστας
Αντιπρόεδρος: Καραμπίκας Ηλίας
Γραμματέας: Ντούρος Ιωάννης
Ταμίας: Τόλη Ευγενία
Μέλος: Κωσταδήμας Βασίλης
Αναπληρωματικά μέλη: Μήτσης Δημήτριος, Λούκας Κων/νος.

 Ο Πρόεδρος  Δημητρίου Κώστας 
Ο Γραμματέας  Ντούρος Ιωάννης
                                                                                            


Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
               «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ»
Ιδρύεται σωματείο με τις διατάξεις του ΑΚ (άρθρο 78 και επ.) με την επωνυμία '' ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ" και έδρα τα Ιωάννινα.
Οι σκοποί του σωματείου αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος, αποκλείουν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ειδικότερα είναι οι εξής:
Α) Η οικολογική προστασία της λεκάνης του ποταμού Αράχθου και των γειτονικών περιοχών, η ισορροπημένη ανάπτυξη της παραράχθιας ζώνης και των ορεινών όγκων της ευρύτερης περιοχής και η ανάδειξη της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
Β)Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος συνολικά, σε επίπεδο πανηπειρωτικό ή και πανελλαδικό, και η συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες
Γ) Η επιστημονική ενημέρωση για το περιβάλλον, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, η διάδοση των αρχών της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης και η ανάδειξη της ιδέας του "ενεργού πολίτη" στα μέλη του συλλόγου, στους κατοίκους της περιοχής του Αράχθου αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο
Δ)Η ανάδειξη του πολιτιστικού προσώπου της περιοχής και του Ηπειρωτικού χώρου γενικότερα και η συμβολή στην πολιτιστική αποκέντρωση.
Η προώθηση των σκοπών αυτών θα γίνεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδρομών και περιηγήσεων, με παραγωγή εκπομπών ή έκδοση εντύπων, με την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή με τη συμμετοχή του σωματείου σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες με τη συνεργασία με όσους φορείς ή άτομα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τη συμμετοχή σε δίκτυα οικολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας, με την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και ανταλλαγών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, που θα κρίνει πρόσφορο η Γενική Συνέλευση του σωματείου.