Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

(Πρ. 1/15-1-2012) Πρακτκό συγκρότησης Διοικητικόυ Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίαs Αράχθου


Σήμερα Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκλεγέντες σύμβουλοι, από τη γενική συνέλευση των μελών της 9ης Ιανουαρίου κ. κ. Καραμπίκας Ηλίας, Δημητρίου Κώστας, Τόλη Ευγενία, Ντούρος Ιωάννης και Κωσταδήμας Βασίλης με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα των μελών του Δ.Σ..
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν οι σύμβουλοι ομόφωνα αποφάσισαν και ψήφισαν ως εξής:
Πρόεδρος: Δημητρίου Κώστας
Αντιπρόεδρος: Καραμπίκας Ηλίας
Γραμματέας: Ντούρος Ιωάννης
Ταμίας: Τόλη Ευγενία
Μέλος: Κωσταδήμας Βασίλης
Αναπληρωματικά μέλη: Μήτσης Δημήτριος, Λούκας Κων/νος.

 Ο Πρόεδρος  Δημητρίου Κώστας 
Ο Γραμματέας  Ντούρος Ιωάννης
                                                                                            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου