Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Δελτίο Τύπου


Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ

Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου απαντώντας σε σειρά δηλώσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν τις ενστάσεις του για τη μελέτη Συντήρησης και Αποκατάστασης Γέφυρας Πλάκας ΄Β Φάση, δηλώνει ότι με έγγραφο του από τις 8/2/2010 ζητούσε να επανελεγχθεί η μελέτη ώστε κατά τις μελλοντικές εργασίες προστασίας των βάθρων να τηρηθεί η αρχή της αυθεντικότητας του μνημείου και να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες που θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες ως προς την μοναδικότητά του. 
Άλλωστε, θα ήταν εξόχως βλαβερό για την αξία του μνημείου εάν επιτρεπόταν να γίνουν επεμβάσεις οι οποίες θα αλλοίωναν τη φυσιογνωμία και την αυθεντικότητά του.
Παραθέτουμε προοπτικά αποκατάστασης της μελέτης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου