Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ                                                                                                   Ιωάννινα, 25-2-2015
Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας του Αράχθου έγινε οικονομικός και διοικητικός απολογισμός. Επίσης συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου, το οποίο εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.
Η σύνθεση του Δ.Σ είναι η εξής:
1.Μιχάλης Μήτσης, Πρόεδρος
2.Ηλίας Καραμπίκας, Αντιπρόεδρος
3.Ζήσης Αναγνώστου, Γραμματέας
4.Δημήτρης Μήτσης, Ταμίας
5.Χαρίλαος Στάμος, Υπεύθυνος Τύπου Συμεών - Χαρίλαος Γούλας, Υπεύθυνος Ενημέρωσης Συλλόγων
Αναπληρωματικά μέλη:
Παναγιώτης Βλάχας
Ιωάννης Πατερούσης

Το νέο Δ.Σ. και ο Σύλλογος στα πλαίσια του καταστατικού του, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του Αράχθου και να αγωνίζεται με σειρα προτεραιότητας για:
  • Την αναστήλωση – αποκατάσταση του Γεφυριού της Πλάκας, το οποίο κατέρρευσε, όχι βέβαια από τη μανία της φύσης αλλά από πρακτικές των ιθυνόντων που αρχικά το απαξίωσαν και στην συνέχεια το εγκατέλειψαν δίχως συντήρηση, παρά τις επίμονες επισημάνσεις του Συλλόγου .
  • Την παρακολούθηση, μείωση και εξάλειψη της ρύπανσης του Αράχθου απο τις διάφορες δραστηριότητες όπως κακή λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων, βιολογικών καθαρισμών, χωματερές, ΧΥΤΑ, απόβλητα πτηνοτροφικών – κτηνοτροφικών μονάδων κλπ.
  • Την ήπια ανάδειξη και προβολή της χαράδρας του Αράχθου.
  • Οποιουδήποτε άλλο περιβαλλοντικό θέμα που σχετίζεται με την λεκάνη απορροής του Αράχθου και την γύρω περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου